All-Ireland Senior Championship 
July 15, 2017, 2:30 pm
Wexford
- v -
Tipperary
Intercounty Senior